Vykort

Vykorten ägs av Lena Branzell
Styrelsen har fått medgivande att använda bilderna.
För att visa medlemmarna i SSF.

Hur det såg ut tidigare i Fagersta, Västanfors.
Vykorten =
Bilder här
——————————————————–
Vykorten från Förlag: Kolarby Tobak- Pappershandel, Fagersta.
Förlag: Fagersta Bokhandel. Delins Foto, Fagersta. Västanfors Tobakshandel, Fagersta.
Förlag: Everts Kiosk, Västanfors. Förlag: Hildur Ericssons, Västanfors.
Förlag. Uno Johanssons Bokhandel Norberg.

Brukshandeln i Fagersta