Systemet GOLO

GÖSTA OLSSON och upphovsman till System GOLO

System GOLO har funnits till i över 30 år
och är ett numreringssystem och tjänstgör dessutom som visar på
släktskapets anor
System GOLO Sifferspråket som talar om din släkt 

CENTRALA ANTAVLANS STRUKTUR

Gösta Olssons antavla   

                                                                              33 Gisel Olsson f. 1791-09-22 Gammlstorp  

                                                                 31 Per Giselsson f. 1815-03-29Gammalstorp   

                                                                               34 Berta Persdotter f. 1796-04-03 Mörrum

Centrala                                     3 Ola Persson f. 1854-04-15 Mörrum  Syskon
antavla
1 Ola Olsson f. 1886-11-06 Mörrum       

                                                     4 Matilda ( Ståla-Tildan ) Persdotter f. 1854-04-09 Aserum 

Syskon                72 Karl Ola Olsson f. 1918-03-20
gemåler      

                                                      5 Karl Gustav Karlsson    1859-10-10 Lilla Malma  

Släkt med                         2 Signe Sofia Olivia Karlsson    1886-10-02 Årdala
släkten  
61 Carl Olsson Blomquist f. 1822-01-04 Gillberga         

                                                      6 Klara Sofia Blomkvist f. 1861-04-25 Lilla Malma 

Noteringar                                                         62 Christina Charlotta Grinder f. 1769-05-04 Malma

                                                                              61 Olof Andersson Grinder f. 1769 Formulär   

                                                                                                  66 Brita Stina Grinder f. 1798-05-04 Malma

                                                                                                                   662 Maja Lisa Jönsdr. Dagerlöf
————————————————————————————————————————————–

HÄR ÄR KÄRNAN I SYSTEMET
Sex siffror som säger sex ord i numreringen.
Pos 1                            Far nr 1                                                        Mor nr 2
Farfar nr 3        Farmor nr 4                   Morfar nr 5           Mormor nr 6

1 = Udda Manliga                          ( 1 och 2 står alltid sist i förekommande fall )
2 = Jämna Kvinnliga
0 = Hustru till Broder
9 = Make till Syster

Exempel:
54 = Morfars Farmor
541 = Morfars Farmors Far

Pos 2
Härledningsnumren är inte bara nummer i vanlig ordning.
De talar också om släktförhållandet i klartext till probanden och övrig släkt.
Dessa koder följs av ordningstal.

Sek A

Sek B Sek C Sek D Sek E
Härlednings-NummerEnligt Pos 1 7 = Bror8 = Syster 1 = Äldst2 = Näst äldst3 = och så vidare Hela numreti antavlan Personerna iåldersordning
  7 = Bror 1 = Äldst 6571 Anders
65 = Mormors morfar 7 = Bror 2 = Näst äldst 65 Stig
  8 = Syster 3 = Yngst 6583 Anna

Exempel:
Nr: 3 = Farfar.
Nr: 31= Farfarsfar
Nr 331 = Farfars farfar far

Pos 3
Generation proband och yngre.
Siffran Nr: 9 står alltid först –
Siffran Nr: 0 står alltid tvåa och betyder probandgeneration o yngre

9001 = Manligt proband
9002 = Kvinnligt proband
9021 = Make till proband
9022 = Maka till proband

Så här kan det se ut i antavlan.

       331        332                                                                                                651        652
33    34                                                                                               65    66
371  301  392  382         31     32          41      42                          51    52                 61      62
3                    4                                               5          6               681    682
Far    1                                                     Mor   2
Proband 9001    Hustru till Proband  9022

————————————————————————————————————————————–

Grunden i systemet är centrala antavlans sex siffror

 far  mor  farfar  farmor  morfar  mormor  som får siffrorna
1     2        3          4           5           6 så här
33 farfars farfar
31 farfars far
3 farfar                                                  34 farfars farmor

35 farfars morfar
32 farmors mor
1 Far                                                                        36 farfars mormor
41 farmors far
4 farmor
42 farmors mor

                                                          51 morfars far
5 morfar
52 morfars mor
2 Mor
61 mormors far
6 mormor
62 mormors mor

Centrala antavlans personer har icke släktmarkeringen 7 och åldersordningen
i sina personnummer men de påverkar dock åldersordningen för yngre syskon.
Undantag probandsyskonen.
I förekommande fall står 1 (far) resp 2 ( mor) alltid sist i centrala antavlans personnummer.

Generation 1     Generation 2        Generation 3                       Generation 4     Generation 5
Proband            1=far  2=Mor       3=farfar    4=farmor          31  32                 33  34      35 36
5=morfar  6=mormor       41  42                 43   44     45  46
51  52                 53   54   55 56
61  62                 63    64   65   66
Generation 6
331   332     341   342            351   352    361   362
431   432     441   442            451   452    461   462

531   532     541   542            551   552     561   562
631   632     641   642            651   652     661   662

Generation 7
333   334     335   336            343   344    345   346                      353   354    355   356         363   364    365   366
433   434     435   436            443   444    445   446                      453   454    455   456         463   464    465   466

533   534     535   536            543   544     545   546                     553   554    555   556         563   564    565   566
633   634     635   636            643   644     645   646                     653   654    655   656         663   664    665   666
——————————————————————————————————————–
Syskon till centrala antavlans anor.     ( Några exempel )
Åldersordning.
Släkt-   Släktmar-                   Syskon   Syskon-     resultat
ord        kering         Syskon   barn        barnbarn    i ett tal
Mormor
6          7                 1                                                671 mormors äldsta syskon
6          7                 1                 3                             6713 mormors äldsta syskons tredje barn
6          7                 1                 3           2                67132 mormors äldsta syskons tredje barns andra barn
6          9                 1                                                 691 make till 671
6          9                 1                 3           2                69132 make till 67132
632     7                 4                                                63274 mormors farfars mors syskon Nr: 4 i åldersräkning
7                 3                                                73 probandsyskon, trea i åldersordning
När släktmarkering 7 eller 9 ingår i personnumren  står 1 (far) resp 2 (mor)
Närmast före denna code ( i förekommande fall )

——————————————————————————————————————–

Släktmarkering.
7 = Syskon, deras barn, barnbarn, etc.
9 = Insläktade gemåler  ( släktmarkering 7 utbytes mot 9 )
0 = Reservsiffra ( Släkt med släkten )
8 = Speciell proband 

Personnumrens siffror talar om släktrelationerna.
Probandsyskon
Släktmarkeringen  7    71 äldst                                   7 inkl två led ålders-
med ett led                   72 andra                                  ordning markerar barn      711                       911
åldersordning              73 tredje                                  till probandsyskon            712                       912
registrerar                    74 fjärde                                                                                713                       913
proband-                      75 femte
syskonen                     76 sjätte
700 tionde                    etc
705 femtonde               909
Här tre barn till 71 och 91
De här är            7111                                        9111
barn till               7112                                        När släktmarkering 7 ersätts
711 och 911                                                        av 9 bildas gemålens personnummer.
————————————————————————————————————————————-

Centrala antavlan.
62 mormors mor
Syskon-                                  Syskon-
barn           Syskon                gemåler
62711         6271                     6291
62721         6272                     6292X                     6292X Speciell proband
6                 62                         61
672
673
62741        6274                      6294
62742
62709                     62909
X = markerar speciell proband och matas in främst i förnamn. 8 och 0 på var sida
om unikt tal visar personer som ingår i speciell antavla.
När 8- först-numret ingår i speciell antavla är deras högerdel (efter 0-an)
av samma konstruktionsom centrala antavlans

Speciellt proband 

8103 farfar
8101 far
8104 farmor
6292X Speciell proband
8105 morfar
8102 mor
8106 mormor

Halvsyskon till Centrala antavlan
41 farmors far
Make        Maka             Barn
41              410                 471
472
42                 473         make 420
4
475
4100                                 476
477                         make 41000
När de berättande personnumren blir för långa och / eller opraktiska tar man till nummer som börjar med siffran 8.
8-först markerar att numret i sig icke talar om släktrelationen så som systemets reguljära personnummer gör.
Siffran 0 ingår ej i dessa nummer.
————————————————————————————————————————————–

Exempel på struktur i Centrala antavlan
453     454                       455      456
451     452
45        46                745                             845
Bror till 45             Syster till 45 i antavlan

41      42                                           942
Farfar        3     Farmor   4                                                         04
Far    1              Mor     2                                001
Fyrmänning till nr 1 i antavlan
————————————————————————————————————————————–

Antavlan är en framställning över en person ( förfäder / anor ) från en person i nerstigande ledDenna person kallas ( Proband ).
Det är från honom / henne som forskningen utgår ifrån.
ANTAVLA
31            32              41             42                51             52                 61                 62
ff f           ff m           fm f          fm m           mf f          mm f            mm f            mm m
3                                4                                     5                                     6
farfar                       mormor                           morfar                        mormor
1                                                                            2
far                                                                     mor 

 Proband

 

——————————————————————————————————————–
Släkt med släkten
Hit hör flera olika relationer
– familjebindning före och/eller efter familjebindning i centara antavlan
– halvsyskon
– speciella antavlor för syskongemåler
– om de berättande numren blir för långa och/eller opraktiska

När person i centrala antavlan bildar familj med person utanför denna centrala antavla,
används siffran ( 0 ) för att särskilja familjerna.

Här farfar som exempel:
3 farfar              30 gemålen till farfar före 4 farmor
3 farfar                4 farmor i centrala antavlan
3 farfar              300 gemåler till farfar efter 4 farmor

4751 farmors 5te syskon äldsta barns första gemål har nr 4951
4751                                                            andra                          4051
4751                                                            tredje                          40051

76 probandsyskon nr 6s första gemål har nr 96
76                                        andra                          706          ( eller 8 som första nr om dessa nr är upptagna )
76                                        tredje                          7006
——————————————————————————————————————–
Speciell antavla
Använd siffran 8 först i numren och siffran 0 på var sida om unikt tal.
Här i exemplet siffran 1 numrets högerdel ( efter siffran 0 ) är av samma konstruktion som centrala antavlans
X markerar Speciell proband ( om datorn så kräver placeras x-et främst i förnamnet
81031 farfars far
8103 farfar
8101 far                                                  81032 farfars mor
8104 farmor
Gemål till mormors mor        6292X speciell proband
andra syskon                                                             8105 morfar
8102 mor
8106 mormor
81062 mormors mor

Halvsyskon
Ordet halvsyskon är i dagligt tal ett ganska så vidsträkt begrepp.
Här bygger vi upp ett exempel med halvsyskon kring farmor.
Make                Maka                  Barn
41                      410                      471
41                      410                      472
420                    42                        473
41                      42                         4
41                      42                         475
41                      4100                     476
41000               4100                     477

Barn                 S=syskon             H= halvsyskon                O=ej släkt
nr                      471        472         473      4         475            476          477
471                                     S             O       H           H                H              O
472                      S                            O       H           H                H              O
473                      O             O                     H           H                O              O
4                           H             H            H                    S                 H              O
475                      H              H           H       S                              H               O
477                      O              O          O       O          O                 H

4 farmor har fyra halvsyskon, helsyskon nr 475 och är ej släkt med nr 477

8….. först i numret
Om och när de berättande numren blir för långa och/ eller opartiska
tar man till nummren som börjar med siffran 8    ( 81    82     83   och så vidare )

8-först markerar att numret ifrån icke talar om släktskapet så som systemets reguljära numrering gör
Obs siffran ( 0 ) ingår ej i dessa nummer.

Sällskapet Släktforskarne Fagersta