Länkar til länder

LÄNKAR TILL LÄNDER
LÄNKAR NORGE
DIGITAL ARKIVET: SÖK PERSONER PÅ NÄTET

LÄNKAR DANMARK
STATENS ARKIV: SÖK PERSONER PÅ NÄTET
ÖVER ÖRESUND: BÅDE PÅ SVENSKA OCH DANSKA
DANSK DATABAS: Alla län i Danmark. Din länk till det förflutna (Ny )

LÄNKAR FINLAND
TIPS FÖR FINSKA SLÄKTFORSKARE: av BENGT ERIKSSON
HISKI: SÖK PERSONER PÅ NÄTET
FINLANDS FÖRSAMLINGAR: CENTRALA FÖRTEKNINGAR
KYRKBÖCKER: GRATIS SÖKBARA FÖRSAMLINGAR
KARELEN DATABAS: GRATIS KYRKBÖCKER NÄTET
ÅLAND FINLAND: Personregister till hela Ålands släktregister ( utom Sottunga )
Familjernas och gårdarnas historia