Bli medlem

Du kan bli medlem i Sällskapet Släktforskarna Fagersta genom att betala medlemsavgiften till vårt bankgiro: 865-8684

Medlemsavgift år 2022:

Enskild medlem 200 :-
Familjemedlem 50 :-
Ungdom (upp till 18 år) 50:-