Bli medlem

Sällskapet Släktforskarne Fagersta bildades den 10 okt 1978 i Västanfors församling.
Vi vill främja släkt- och hembygdsforskning och samla forskare till trevlig samvaro vid våra träffar.
Medlemmar kan besöka forskarrummet, och får Medlemstidningen Bruksanor kostnadsfritt.
Bruksanor utkommer 3-4 gånger per år.

Du kan bli medlem i Sällskapet Släktforskarna Fagersta genom att betala medlemsavgiften till vårt bankgiro: 865-8684

Medlemsavgift år 2023:

Enskild medlem 200 :-
Familjemedlem 50 :-
Ungdom (upp till 18 år) 50:-

Kassör:  Ingvar Palm. telefon: 070- 655 17 78
e-post: ingvar.eva.palm@gmail.com