Bli medlem i föreningen

 

Medlemskap i Sällskapet Släktforskarne Fagersta
Kan lösas genom insättning på föreningens bankgiro
Bankgiro: 865-8684
Medlemsavgift år 2021-
För enskild medlem          200:-
Familjemedlem                  50:-
Ungdomar under 19 år     50:-
Kontakta oss ( HÄR )
Send icon