BERGSBRUK O GRUVOR

Tryck på rubriken för att komma till sidorna
Bergsbruk och Gruvor 

Gruvor i Dalarna, Västmanland och Uppland. Och Södermanland
SGU- Gruvkartor    Kartvisare  Kartgenerator Äldre gruvkartor
Sökning sker på gruvans eller gruvfältets namn, kommun, socken och län.
Webbtjänsten “Gruvkartor” är en är en databas med inskannade och metadatasatta kartor över gruvor i Sverige.
Gruvor i Sverige      Gruvdrift i Sverige 
Denna lista innehåller ett urval av olika gruvor i Sverige.
Järnriket
Järn och jordbruk. En liten grupp bönder, bergsmän, arbetade mer än andra med att framställa järn. Bergsmannen var en bonde som vid sidan av jordbruket
kolade skog, bröt malm, framställde, smidde och sålde järn.
Bergsmän i gamla Norbergs bergslag
Jag heter Britt-Marie Sohlström. Mina anor på min fars sida finns i Norberg, Söderbärke, Hedemora, Grytnäs med flera bergslagssocknar. Min mor härstammar från Ovansjö i Gästrikland samt från trakten kring Kinnekulle i Västergötland.