Bergsbruk & gruvor

Ekomuseum Bergslagen Turistinformation

Bergsbruk och Gruvor  Gruvor i Dalarna, Västmanland, Uppland och Södermanland

SGU- Gruvkartor    Kartvisare  Kartgenerator Äldre gruvkartor
Sökning sker på gruvans eller gruvfältets namn, kommun, socken och län.
Webbtjänsten ”Gruvkartor” är en är en databas med inskannade och metadatasatta kartor över gruvor i Sverige.

Gruvor i Sverige      Gruvdrift i Sverige  Denna lista innehåller ett urval av olika gruvor i Sverige.

Järnriket Järn och jordbruk. En liten grupp bönder, bergsmän, arbetade mer än andra med att framställa järn. Bergsmannen var en bonde som vid sidan av jordbruket kolade skog, bröt malm, framställde, smidde och sålde järn.

Bergsmän i gamla Norbergs bergslag  Britt-Marie Sohlström: Sidor.
Mina anor på min fars sida finns i Norberg, Söderbärke, Hedemora, Grytnäs med flera bergslags socknar.
.