Styrelsen

Styrelsen år 2023
Sällskapet Släktforskarne Fagersta vill främja släkt- och hembygdsforskning,
och samlar forskare till trevliga träffar och aktiviteter.
Styrelsens gemensamma e-post: forskarne.fagersta@gmail.com

Ordförande: Anders Wossmar
telefon: 0223-130 62 / 070-229 60 52
e-post:
anders.wossmarce@telia.com
            Sekreterare: Yvonne Wikman
telefon: 070-6498379 
e-post: yvonne.wikman@hotmail.com

Kassör:  Ingvar Palm
telefon: 070- 655 17 78
e-post: ingvar.eva.palm@gmail.com

Ledamot: Eva Bratt
Ansvariga forskarlokalen:
Eva Bratt tillsammans med övriga i styrelsen.

telefon: 070-687 81 31
e-post: eva_bratt@telia.com
Suppleant: Ingrid Strand
telefon: 070-340 09 90
e-post: ingrid.m.strand@me.com
Redaktör för Bruksanor & adjungerade: Ywonne Johansson
telefon: 070-676 78 54
e-post: Ynne@live.se

Revisorer
Helen Fahlin telefon: 070-511 14 38, e-post: helen.fahlin@hotmail.com 

Valberedningen
Eva Bratt tillsammans med styrelsen, då det finns två vakanta platser.
Enligt beslut på årsmötet blir det därför styrelsens uppgift att göra valberedningens arbete.
Adjungerande till styrelsen & kontaktpersoner

 Ann- Sofi Wiik, Fagersta                          telefon: 070-5328268 e-post: ann-sofi.wiik@telia.com
 Kerstin Söderström, Skinnskatteberg   telefon: 0222-41182    e-post: kersa.@hotmail.com