Välkommen till Sällskapet Släktforskarne Fagersta

Sällskapet Släktforskarne Fagersta, Bildades år 1978.
Vi vill främja släktforskning
och
samla forskare
till trevlig samvaro, vid våra träffar.

BRUKSANOR
Medlems tidningen
Utg. 120 År. 2023-12
(Länk här)


Riksarkivet……………………………………

ArkivDigitalRegister & Arkivhandlingar
………………………………….

Senaste Nyheterna

Appen Släkten
finns även för iOS

…………………………………….

Forskarrummet
Besök forskarrummet och ta del
av släktforskningsprogrammen

på våra datorer.
Nyckeln till forskarrummet hämtar du på biblioteket.

Nyheter  2024


Lite information:
Sällskapet Släktforskarne Fagersta,
är ändrad och gäller per kalenderår
( Januari – December ).

En påminnelse, att  förnya medlemskapet
för kommande året.

Medlemskapet bör betalas senast under
Januari månad.

Medlemsavgiften för 2024.
Enskild medlem                200 kr.

Familjemedlem                 50 kr.
Ungdom under 19 år.      50 kr.
Medlemskap löses genom insättning på
SSF:s bankgiro, Handelsbanken.

Bankgirot är: 865-8684 /
mvh: Ordförande Anders Wossmar.
 
                         


Läsarbidrag.
Kom gärna med förslag på artiklar till vår medlemstidning.

Mejla din artikel till vår redaktör Ywonne Johansson.
Telefon: 070-6767854    e -post: ynne@live.se
Uppge ditt namn och telefonnummer.
Kom ihåg att ange eventuell källa till allt material du skickar in.

Alla artiklar kan komma att redigeras.  Många vänliga hälsningar:
Redaktör för bruksanor, Ywonne Johansson