Välkomna !

Forskarrummet är fortfarande avstängd på grund av Corona- pandemin.
Och lokalen är inte iordningställd efter reparationen. Mvh. Anders Wossmar  070-229 60 52 

“Medlemskalendern” på Hemsidan. Till kalendern här.  

PROGRAM / INFORMATION
Nytt.
Har skapat en grupp Grupp på Facebook ,
gällande Släktforskning över dom här församlingarna.
Gruppen
“Släktforskning i Norberg,
Fagersta, Skinnskatteberg. 
https://www.facebook.com/groups/1241820872863411ser dagens ljus. Det har länge saknats en sida på FB för släktforskare i N/NV .
Nu fylls den luckan och släktforskare i Norberg, Karbenning, Västanfors, Västervåla,
Skinnskatteberg, Hed och Gunnilbo.
Har du anor i dessa församlingar, är du välkommen som medlem i gruppen.
Välkommen!
Kent Ramström


Nu finns en ny upplaga av bruksanor att läsa Nr. 107 år 2020

I onsdags meddelande regeringen ett förslag om att höja
anslaget för
Riksarkivet med 20 miljoner kronor årligen,
med start 2021.

——————————————————————–
Det har stått “OSÄKER Webbsida ” vi har inte haft några virus eller annat otyg. Felet var en fil som styrde utseendet som hade http istället för https. Kent Ramström
———————————————————————–
Mötet beslutade att Bruksanor skickas ut digitalt
i fortsättningen så att vi slipper kostnaden för
tryckning och porto.

De medlemmar som vill ha papperstidningen får
meddela nya kassören Ingvar Palm om det,

så skriver han ut och postar den till den berörde.
Mer information om detta i Bruksanor, mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
nyhetFacebook 
Facebook 
         Facebook 
Facebook
    Facebook
    Facebook

Ring om du
behöver hjälp

 

Ortnamn i Västanfors församling
Berättar lite om uppkomna ortnamn i Fagersta kommun.
Och om platser och folk,av Kent Ramström


Besöksadress Forskarlokalen, Västmannavägen 12 B   ( Karta här )
Hemsida http://          forskarne.forening.genealogi.se
Föreningens E- post: forskarne.fagersta@gmail.com
Postadress Sällskapet Släktforskarne Fagersta, Västmannavägen 12 B,  737 40 Fagersta

Redaktör. Bidrag till Bruksanor:  Ywonne Johansson ynne@live.se  eller Tfn.070-676 78 54
Har du inte fått “BRUKSANOR” då har vi fel adress ?
OBS: Meddela alltid vår kassör om du får ny e-postadress.
För att vi ska kunna nå dig med utskick och att du ska få Bruksanor i din mailbox.

webcounterwebsite  BESÖKS RÄKNARE / Ny från och i dag 21-03- 2020