Välkomna !

 

Faktabanken


STYRELSEN INFORMERAR. 
Ny utgåva av BRUKSANOR nr. 103 år 2019 finns tillgänglig

Kommande program
     Måndag 7/10 kl 16.00 – 18.00 ÖPPET HUS PÅ FAGERSTA BIBLIOTEK

                       Tisdag 22/10 kl. 18.00 FÖRENINGSMÖTE
Med föredrag
Håkan Henriksson »Läcka kommer på farkosten när
Riksarkivet
höll på att gå under i Hjälmaren«
                       Plats: Sveasalongen.   Denna kväll har du möjlighet att ge en frivillig entré.

                       Tisdag 5/11 kl. 18.00 ”INSPIRIA”
                       Anderssons måleri bjuder in till en kväll kring fyra generationers företagande
inom
måleribranchen, visar sina nya lokaler med inspirerande
miljöer och bjuder på enklare
förtäring. På grund av begränsat antal platser.
                      Anmäl dig senast 1/11 till Ywonne.  ynne@live.se
                      Plats: Inspira Kristiansbergsvägen 8         (F.d Comfort).

OBS, på grund av sjukdom

Susanna Hellsing har lämnat återbud.
                      Tisdag 19/11 FÖRENINGSMÖTE Med föredrag
                      Susanna Hellsing om” Lennart Hellsing och cirkeln”.  Plats: Sveasalongen
                     Vi försöker få en annan föreläsare
Tisdag 19/11, “Ny tid: kl. 18.00” FÖRENINGSMÖTE Med föredrag
Samma plats: Sveasalongen i Västanfors.
Denna kväll har du möjlighet att ge en frivillig entré.
                                             Ordförande Anders Wossmar.

…………………………………………………………………………..

Information i föreningens“Medlemskalendern” på Hemsidan.
Till kalendern här.

…………………………………………………………………………………
Styrelsen har fortfarande en del böcker, Cd-skivor, mm till salu. 

Vi säljer, Rear ut materialet till försäljning 
Länk till sidan försäljning.  
Medlemspris och Ordinarie pris. Besök sidan.
Kontakta föreningens sekreterare, eller ordförande. 

——————————————————————————-

Ortnamn i Västanfors församling
Berättar lite om uppkomna ortnamn i Fagersta kommun.
Och om platser och folk,  av Kent Ramström


Besöksadress Forskarlokalen, Västmannavägen 12 B
Hemsida https://forskarne.forening.genealogi.se   Eller eller sök på släktforskarne på webben.
Postadress Sällskapet Släktforskarne Fagersta, Västmannavägen 12 B,  737 40 Fagersta

Bidrag till Bruksanor Ywonne Johansson ynne@live.se Tfn.070-676 78 54