KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

2018-01-10 / Nyheter

Kallelse till Årsmöte.
Onsdagen den 28 februari 2018.
Kl: 18,00 Sveasalongen Västanfors
Dagordning finns i Bruksanor.

Medlemsavgiften för 2018 
Enskild medlem 200 kr.
Familjemedlem 50 kr.
Ungdom under 19 år 50 kr.
Löses genom insättning på SSF:s
bankgiro 865-8684