Bli medlem i föreningen

Medlemskap i SSF kan lösas genom insättning
på föreningens bankgiro
Bankgiro: 865-8684

Medlemsavgift år 2017
För enskild medlem          200:-
Familjemedlem                  50:-
U
ngdomar under 19 år     50:-
Kontakta oss ( HÄR )