Styrelsen

good hits   <> </>     webbräknare


Styrelsens sammansättning för år 2018
SSF vill främja släkt- och hembygdsforskning, samt samlar forskare till trevliga träffar och aktiviteter.
Styrelsens gemensamma E-post: forskarne.fagersta@gmail.com ( Föreningens nya e-post )
Adressen till föreningens hemsida http://forskarne.forening.genealogi.se
Kontakta styrelsen ( HÄR )    Breven går till Anders Wossmar

Ordförande: Anders Wossmar
Tfn. 0223-130 62 / 070-22960 52
anders.wossmarce@telia.com
Sekreterare: Ulla Göthe
Tfn. 021-37080 32
u.gothe@bredband.net
  Kassör: Leif Säll
leifhakan.sall@telia.com 
Bruksanor: Tf, Redaktör Ywonne Johansson
Tfn. 070-6767854
Ynne@live.se 
Hemsida: Kent Ramström 
SVEN_JOHANSSON Suppleant: Sven Johansson
Tfn. 0223-135 62
sven.johansson@outlook.com
  Kristina Forsgren
forsgren3@live.com 

Adjungerande till Styrelsen / Kontaktpersoner
Eva Eriksson   Virsbo                                 070-5364747  eva.eriksson@gmail.com

Karl-Åke Haglund Skinnskatteberg.                                 karlake.haglund@gmail.com    
Ann- Sofi Wiik  Fagersta                            070-5328268 ann-sofi.wiik@telia.com
Kerstin Söderström  Skinnskatteberg     0222-41182    kersa.@hotmail.com   
Lars Ekegren Fagersta                               0223-151 17    lars.ekengren@telia.com
Revisorer
Lennart de Canésie 0223-144 41

Siv Jansson   0223-16112
Valberedningen
Siv Mårtensson
Eva Bratt

Monika Andersson