Styrelsen

good hits   <> </>     webbräknare


Styrelsens sammansättning år 2017
Kontakta styrelsen ( HÄR )    Breven går till Anders Wossmar
Styrelsens gemensamma E-post:   forskarne.fagersta@gmail.com   ( Föreningens nya e-post )
Adressen till föreningens hemsida http://forskarne.forening.genealogi.se
SSF vill främja släkt- och hembygdsforskning, samt samlar forskare till trevliga träffar och aktiviteter.

Ordförande Vakant
Tillfällig Ordförande
Anders Wossmar
Tfn. 0223-130 62 / 070-22960 52
anders.wossmarce@telia.com
Sekreterare Ulla Göthe
Tfn. 021-37080 32
u.gothe@bredband.net
LARS_EKEGREN Kassör Lars Ekegren
Tfn. 0223-151 17
lars.ekengren@telia.com
BRITT_MARIE_MALMBERG Bruksanor Britt-Marie Malmberg
Tfn. 0223-137 36
br.malmberg@telia.com
KENT_RAMSTRM Hemsida Kent Ramström
kir.ramstrom@gmail.com
SVEN_JOHANSSON Suppleant Sven Johansson
Tfn. 0223-135 62
sven.johansson@outlook.com

Adjungerande till Styrelsen / Kontaktpersoner
Eva Eriksson   Virsbo                             070-5364747  eva.eriksson@gmail.com
Karl-Åke Haglund Skinnskatteberg.                              karlake.haglund@gmail.com    Kontaktperson DIS
Ann- Sofi Wiik  Fagersta                        070-5328268 ann-sofi.wiik@telia.com
Kerstin Söderström  Skinnskatteberg     0222-41182 kersa.@hotmail.com

Revisorer
Lennart de Canésie 0223-144 41
Siv Jansson   0223-16112
Valberedningen
Siv Mårtensson
Vakant
Vakant